FINAL FANTASY VII NINTENDO SWITCH

چرا این بازی؟ چرا Final Fantasy VII FF7 نه تنها در ذهن بازیکنان تداخل داشت، نه تنها یک نسخه بازسازی شده اعلام کرد، بلکه به

ادامه خبر

Left Alive Review

LEFT ALIVE یک اقدام منطقی مبتنی بر محیط است که از Square Enix با ویژگی های عجیب و غریب پشت سر گذاشته شده است. این

ادامه خبر