نقد و بررسی Femida

قاضی، هیئت منصفه، جلاد بر روی کاغذ ، Femida یک شبیه ساز جالب در دادگاه است که پتانسیل زیادی برای رشد دارد. این یک بازی

ادامه خبر