Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack Review

تقریباً مانند Vita در روزهای اوج خود ، سوئیچ به سرعت به پناهگاه طرفداران JRPG تبدیل می شود. آخرین مورد برای پیوستن به ترکیب چشمگیر

ادامه خبر

Attack On Titan 2: Final Battle

من از ابتدای کار با بازی Dynasty Warriors در اوایل دهه 2000 ، طرفدار توسعه دهنده Omega Force بوده ام. به همان اندازه که من

ادامه خبر