AO Tennis 2 Super Tennis

AO Tennis 2 ، می توان گفت ، بازی رسمی تنیس سال است. استودیوی بزرگ مورچه ها با تلاش قبلی خود ارتقاء هوشمندی را تجربه

ادامه خبر

Overpass Review

تصور کنید که یک بازی مسابقه ای خارج از جاده با سطوح مختلف چالش برانگیز برای مقابله با آنها صورت می گیرد. تصور کنید که

ادامه خبر

WRC 8 a brilliant racing game

حق رای دادن WRC همیشه در مورد شبیه سازی مسابقه ای واقع بین و واقعی توپ بوده است. اگر به دنبال یک بازی رالی هستید

ادامه خبر

The Sinking City

شهر سینکینگ مطمئناً استعاری در عنوان کارآگاه Lovecraftian Frogware نیست. علیرغم ارث بردن عناوین فیلم های کلاسیک نوآر که سعی در عناوین استعاری ناخوشایند که

ادامه خبر