FINAL FANTASY VII NINTENDO SWITCH

چرا این بازی؟ چرا Final Fantasy VII FF7 نه تنها در ذهن بازیکنان تداخل داشت، نه تنها یک نسخه بازسازی شده اعلام کرد، بلکه به

ادامه خبر

Fate/Extella Link – Switch

من کاملا از Fate / Extella لذت بردم: ستاره Umbral هنگامی که در Switch 2017 منتشر شد، علیرغم عدم شناخت بیشتر در مورد حق رای

ادامه خبر