DON’T DIE, MINERVA! PREVIEW

آه ، Shallow Grave – متأسفم ، متأسفم ، درخت صدف. از دهن پرید. یک ترکیب زیبا از چند ساختمان قدیمی خزنده با یک چشمه

ادامه خبر

Tools Up! Review

ابزار بالا! سهم منصفانه ای از کیفیت زندگی نادرست دارد ، اما در نهایت موفق می شود یک اقدام مشترک و سرگرم کننده و اغلب

ادامه خبر

A Knight’s Quest Review

در آنچه ممکن است به عنوان بدعت تلقی شود ، من بزرگترین هوادار Breath of the Wild نبودم. من می توانم از دامنه و آرزوی

ادامه خبر
بستن منو